Padel update - 10 januari

10 januari 2022


Beste leden,  

Woensdag 29 december 2021 vond online de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) plaats.

Deze bijzondere ALV is ingelast met als doel om het investeringsvoorstel voor de Padelbanen te bespreken met de leden.

Alle leden hebben een aankondiging en uitnodiging ontvangen op 15 december 2021. Er hebben zich 26 leden ingeschreven om deel te nemen en uiteindelijk hebben 19 leden daadwerkelijk ingelogd via Teams, waarvoor onze dank.

Het bestuur wil graag alle leden kort informeren over deze vergadering en de verdere gang van zaken. Het voornemen van de vereniging om in Padelbanen te gaan investeren is niet nieuw. Tijdens de ALV van 31 mei 2021 is al positief gestemd voor het toen voorliggende plan en in juli 2021 heeft het bestuur via de nieuwsbrief van juli 2021 hierover gecommuniceerd. Voor het vervolgtraject is de uitnodiging voor de BALV uitgegaan, met het doel in te stemmen met het definitieve plan.

De concept notulen van deze BALV zullen in de eerstvolgende reguliere ALV vastgesteld kunnen worden, samen met de notulen van de ALV van 31 mei 2021.

De BALV heeft na een stemronde als positief resultaat opgeleverd dat er 19 ingelogde leden akkoord gaan met de investering voor het aanleggen van 4 Padelbanen op ons buitenpark.

Onno Hendrix, bestuurslid en lid van de werkgroep Padel, heeft tijdens de vergadering een presentatie gegeven over alle facetten, technisch en financieel, rondom de investering van 4 Padelbanen. De presentatie zullen wij op de website plaatsen.

Zodra de financiering rond is, zal er een plan van uitvoering worden gemaakt. Ons streven is om in april 2022 de Padelbanen gereed te hebben.

We doen ook een beroep op jullie om je aan te melden en ons te helpen. Zaterdag 22 januari van 8:00 tot 13:30 hebben wij jullie hulp nodig voor de start van de aanleg. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers nodig om het project te kunnen realiseren. Aanmelden kan via Onno. Mocht je vragen hebben dan kan je deze eveneens aan Onno stellen: [email protected] 

Wij kijken uit naar deze positieve ontwikkeling voor onze tennisvereniging en wensen jullie allemaal een goed, gezond en vooral sportief 2022.  

Het bestuur van TV de Heksenmeppers
Werkgroep Padel TV de Heksenmeppers   

Verslag BALV december 2021.docx Padel presentatie 29-12-2021.pdf

Nieuwscategorieën Padel nieuws

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 508 129

Tennis- en padelvereniging De Heksenmeppers

Touwslag 4
3421JG Oudewater

KVK-nummer

40478568