Zonnestroom Installatie

02 februari 2019


Zonnestroom Installatie bij De Heksenmeppers!

 

WAAROM ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE TENNISHAL??

Eigenlijk is het antwoord eenvoudig; het bestaat uit twee delen:

1. We kunnen een  bijdrage leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot en dus ons milieu helpen verbeteren op korte en lange termijn; vaak zegt men dan, dat kinderen en kleinkinderen  zo ook nog in een mooie wereld mogen leven (maar dat is de “ver- van-mijn-bed-show”, denkt men vaak).
    Per jaar bereiken wij dat, door ongeveer 80.000 kilo CO2 minder in het milieu te brengen dankzij de zonnestroom-installatie (80.000 kilo CO2 is gelijk aan 2 grote vrachtwagens vol in vloeibare vorm)

2. We kunnen duizenden euro’s per jaar verdienen voor de vereniging dankzij de overheidssubsidie (15 jaar lang) en het terugleveren van zonnestroom aan het energienet (25 jaar lang).

WIJ WILLEN DUS EEN GROENE VERENIGING ZIJN EN ER GELD MEE VERDIENEN.

En als je dus beide doelen kunt bereiken, dat geeft dat een heel goed gevoel. Voel  je?

Enne…….geen dure praat over Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar praktisch meedoen aan de eisen van onze tijd en er nog aan verdienen ook.

 

HOE WERKT ZO’N ZONNESTROOMINSTALLATIE?

Onze installatie bestaat in hoofdzaak uit 623 zonnepanelen op het dak van de tennishal en 7 omvormers (en veel bedrading), die ervoor zorgen dat opgewekte (gelijk) stroom wordt omgezet in wisselstroom. De omvormers zijn opgehangen in de doorloop van de tennishal boven de kleedkamers.

Daarnaast zijn in de meterkast (naast de kleedkamers) 2  meters geplaatst, de een zorgt voor de registratie van de opgewekte zonnestroom, met onze  bijnaam: de “flappentap” en de andere legt het verbruik vast van de gewone stroom en de teruglevering van zonnestroom aan het energiebedrijf.

Dagelijks wordt er zonnestroom opgewekt, de zon levert de grootste bijdrage daaraan; de stroom, die direct gebruikt kan worden in de kantine en in de tennishal wordt meteen afgetapt van de zonnestroom. Wat we op enig moment teveel hebben wordt teruggeleverd aan de energie-leverancier. Maar we kunnen ook op enig moment een tekort hebben aan zonnestroom (denk vooral aan de winterperiode:  weinig zonnestroom van de panelen en veel energieverbruik in de hal); dan moeten we stroom kopen van de energieleverancier en dat is dure stroom vanwege de belastingheffingen.

 Kilowatt-uren, wat betekent dat?

Het is een meetgetal van de energie. De stroom wordt geregistreerd in Kilowatt-uren (kWh). Voor een goed beeld:  een gemiddeld gezin met 2 kinderen verbruikt per jaar circa 3500 kWh.

Onze zonnepanelen zorgen gemiddeld voor 160.000 kWh zonnestroom per jaar, de stroom die 45 huisgezinnen per jaar nodig hebben; men zegt ook wel 160 Megawatt (mWh); we kunnen dat dagelijks aflezen in de meterkast bij de “flappentap”. Er zijn dagen bij dat we ruim 1000 kWh (record tot nu toe 29 juni 2018, 1089 kWh) opwekken en op donkere, zonloze dagen 100 kWh.

Wij verwachten  gemiddeld per jaar 123.000 kWh terug te kunnen leveren aan het energiebedrijf.

Wij verwachten  per jaar te moeten kopen bij het energiebedrijf, omdat we tekort komen: 73.000 kWh, dat kost per kWh 4 a 5 keer zoveel als de teruglevering oplevert. Wij hebben nog geen mogelijkheid om de opgewekte energie op te slaan en te gebruiken als we het nodig hebben.  Men is wel doende om dit te ontwikkelen, maar dat zal nog wel jaren duren en vooralsnog zal dat heel duur zijn.

 *Het verbruik en de teruglevering mag bij grotere installaties, zoals de onze, niet met elkaar financieel worden gecompenseerd; dat geldt (nog) wel voor particuliere huishoudens en wil zeggen, dat je het verschil tussen verbruik en teruglevering mag salderen en alleen het saldo betaalt of ontvangt; dat scheel veel  vanwege de energiebelastingen.

*Voor de opwekking krijgen wij een gegarandeerde overheidssubsidie van 8,6 cent per kWh op basis van de hoeveelheid opgewekte stroom, dus gemiddeld 160.000 x 8,6 cent, zo’n € 13.000 per jaar. En dat 15 jaar lang vanaf 2015. Een belangrijke basis om de investering in 6-7 jaar terug te verdienen.

*Voor de teruglevering ontvangen wij de kale energieprijs per kWh, ca 4 cent thans.

*Voor het kopen op de oude wijze wordt ongeveer betaald: 15 cent per kWh, de hoogte hiervan wordt voor een groot deel bepaald door de belastingheffingen.

Wij moeten betalen: financieringslasten, onderhoudsabonnement, verzekeringen e.d.

En als je dan de lasten van de baten aftrekt, dan houd je per jaar gemiddeld circa €7.500 over in de kas van de Heksenmeppers.

En als –na 15 jaar- de subsidieperiode voorbij is, dan hebben we geen financieringskosten meer. Gelukkig zijn die kosten thans niet zo hoog, vanwege de lage rentestand en dankzij een goedkope groene lening.
Dan is er ook sprake van afname met enkele procenten van het aantal  kWh’s  per jaar –de panelen wekken iets minder stroom op- maar dat is te overzien.

De panelen en de omvormers gaan ongeveer 25 jaar mee, dus we nemen er in 2040(!) afscheid van.

Energieresultaten vanaf mei 2015 t/m 2018:

 

Nieuwscategorieën Nieuws Algemeen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 508 129

Tennisvereniging De Heksenmeppers

Touwslag 4
3421JG Oudewater