Bestuur en commissies

De vereniging wordt volledig gerund door vrijwilligers. Op deze pagina is informatie weergeven over het bestuur en de verschillende commissies van de vereniging. Mochten er nog vragen zijn of ben je enthousiast geworden om deel te nemen aan één van de commissies, of heb je een idee of opmerking? Mail dan naar [email protected].

De vereniging kent een aantal commissies die beleidsmatig, plannenmakend en uitvoerend bezig zijn. Van een aantal commissies is de voorzitter tevens lid van het bestuur. De uitvoerende werkzaamheden van de commissies resulteren o.a. in een groot aantal verenigingsactiviteiten die jaarlijks in een activiteitenkalender worden vastgelegd. Hieronder is per commissie kort weergeven wat hun doel is en wie de contactpersoon is. 


Bestuur

Het bestuur bestuurt de vereniging op basis van statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), en voorzitters van een aantal commissies. Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Functie

Naam

Contactgegevens

Voorzitter 

Judith van Leeuwen

[email protected]

Penningmeester

Gert Sille en Bart van Vliet

[email protected]

Secretaris

Tijs Schoemaker

[email protected]

Communicatie, PR

Nicole Peters

[email protected]

Algemeen bestuurslid

Onno Hendrix

[email protected]

 

Baancommissie (BC)

Draagt zorg voor het onderhoud en de conditie van de buitenbanen, door het plannen en (laten) uitvoeren van preventief en correct onderhoud. De BC is verantwoordelijk voor het moment waarop de banen betreden mogen worden. Er is een baan- en afhangreglement waarin nauwkeurig wordt beschreven aan welke regels de leden zich op de banen (en op het park in het algemeen) dienen te houden. Dit reglement hangt in het clubhuis (kantine) op het prikbord en is op de website te vinden.Beheercommissie (BHC)

Beheert alle infrastructuur op het tennispark, zoals onderhoud, instandhouding, energie/milieu, schoonmaakbeheer en hygiëne, beveiliging en veiligheid. De BHC houdt eveneens toezicht op wetten, verzekeringen, vergunningen, de inventaris en klachten hieromtrent en heeft een adviserende functie naar het bestuur toe.Communicatie (PR)

Deze commissie verzorgt alle interne en externe communicatie m.b.t. de vereniging. Zij vervullen een adviserende en ondersteunende rol richting de andere commissies.Evenementencommissie (EC)

Regelt voor seniorleden diverse recreatieve toernooien zoals het Openingsevenement, het Introduce toernooi en organiseert de jaarlijkse Clubkampioenschappen. Meer informatie over de EC is hier te vinden.Jeugdcommissie (JC)

Deze commissie organiseert allerlei activiteiten voor de jeugdleden, zoals het mini-maxi toernooi, ABN AMRO Kidsday, Ranking the Colours en een special Yellow Event, Clubkampioenschappen, diverse tennisclinics, voor-en najaarscompetitie, tenniskamp, Wordltourdagen, Grand Slam For Kids, Pietentennis en de competitieafsluiting. De JC is ook verantwoordelijk voor meer prestatiegerichte tennisactiviteiten van de jeugd, zoals de algemene training en deelname aan de KNLTB-jeugdcompetitie. De trainer treedt hierbij op als adviseur. Meer informatie over de Jeugdcommissie is hier te vinden.Ledenadministratie

Deze commissie verzorgd de ledenadministratie van de vereniging. Bij deze commissie kunt u terecht voor alle vragen omtrent het lidmaatschap.Open toernooicommissie (OTC)

Organiseert jaarlijks in juni het open toernooi, goedgekeurd door de KNLTB.Senioren-Plus commissie (PLUS)

De seniorenpluscommissie richt zich op leden van (ongeveer) 50 plus, die overdag tijd hebben om aan tennisactiviteiten deel te nemen. De activiteiten zijn o.a. 50+ cursus (8 lessen in april en mei voor 50-plussers), diverse 1-dagstoernooien in maart, juni, september en december voor 50 plussers en het senioren Plus-Weekend-Toernooi 40+ in het voorlaatste weekend in augustus. Meer informatie over de Sennioren-Plus commissie is hier te vinden.Sponsorcommissie (SP)

Deze commissie probeert zoveel mogelijk sponsorgelden voor de vereniging binnen te halen. Deze gelden worden in het algemeen bestemd voor het ondersteunen van evenementen, jeugdsponsoring, aanschaf van attributen etc.

 

Technisch Commissie (TC)

Is verantwoordelijk voor alle technische zaken, betreffende de tennissport binnen de vereniging. Deze technische zaken betreffen zaken, waarvan kennis en goede uitvoering noodzakelijk zijn om leden succesvol te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden, competities en toernooien binnen de vereniging en/of in KNLTB-verband. Deze zaken spelen ook een belangrijke rol bij de invulling van prestatiegericht tennis binnen de vereniging.Tennis- en padelschool Tennis4U

De tennisschool is verantwoordelijk voor alle tennis- en padeltrainingen van de vereniging. Daarnaast hebben zij een adviserende rol betreffende de competitie indeling van de jeugd. Meer informatie over jeugdtraining is hier te vinden en informatie over seniorentraining is hier te vinden.Verenigingscompetitie Leiding (VCL)

De VCL stelt voor de jeugd in overleg met JC, TC en de trainer competitieteams samen en deelt deze op sterkte in. De senioren kunnen zich per team of individueel opgeven, waarna de teams voor de competitie worden opgegeven bij de tennisbond. In maart verzorgt de VCL de uitreiking van de competitiebescheiden aan de teamcaptains. Tijdens de competitie verzorgt de VCL de baantoewijzing en ziet toe op een goed verloop van de competitie.Padelcommissie

Deze commissie organiseert alle toernooien en evenementen voor de padelsport. Vragen en opmerkingen over de padelbanen en activiteiten kan je stellen aan de coordinator Padel.

Padel Coordinator
Tom Oosterwegel
[email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 508 129

Tennis- en padelvereniging De Heksenmeppers

Touwslag 4
3421 JG Oudewater

KVK-nummer

40478568